Solmèdic | Centre mèdic del Solsonès

Josep LLeberia Martínez

Solmèdic

FISIOTERAPEUTA

Diplomat en Fisioteràpia Nº Col·legiat: 7750

Especialista en el tractament de l’articulació temporomandibular (ATM)

Formació específica en espatlla

Formació en fibrolisis instrumental miofascial.