Arturo Argelaguer Martínez


PSICOLOGIA

aargelaguer@copc.cat

Titular de Psicologia Aplicada en les vessants clíniques, socials i de la salut. Especialitzat en el diagnòstic i tractament psicoterapèutic de problemes emocionals i de la conducta, tant a nivell individual (joves, adults i gent gran) com familiar i de parelles. Està col·legiat al COPC amb el nº 18376, i és membre de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, de la Societat Catalano-Balear de Psicologia, i de la Sociedad Española de Patología Dual. Treballa amb les persones per ajudar-les a redescobrir la pròpia capacitat anímica, personal i professional que els permeti afrontar els objectius vitals amb sentit comú i al mateix temps enfrontar-se a les responsabilitats que es derivin de les seves accions i decisions.

Tractaments són individualitzats i estan centrats en la PREVENCIÓ, AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC, que t’ajudaran a:

  • Resoldre aquelles situacions complexes que afecten la teva salut i
    el teu benestar
  • Treballar i modificar aquells problemes relacionats amb la salut mental i les conductes desadaptatives (ansietat, depressió, pors, personalitat …)
  • Superar un complex procés de patiment intens degut a: Situacions d’emergència i Processos de dol (per la pèrdua d’una persona estimada o malalties, accidents, separacions, divorcis, pèrdua de la feina..)

Categories: , , , , , , , , , , , , , , , , ,