Solmèdic | Centre mèdic del Solsonès

Història

Solmèdic és una empresa solsonina creada el 2010 amb la visió d’omplir l’espai de la medicina privada al Solsonès i comarques veïnes. La nostra missió és la d’oferir serveis mèdics d’alta qualitat, crear serveis de salut orientats a la comunitat i promoure la recerca i innovació científica i tecnològica en l’àmbit biomèdic. Història

Per tot això tenim l’objectiu primordial d’esdevenir un entorn on els professionals sanitaris altament qualificats puguin desenvolupar conjuntament la seva activitat, on les iniciatives per la salut trobin les condicions adients i on es pugui desenvolupar projectes de recerca mèdica propis i aliens. Història