Emplenar els següents camps:

Nom:
Data d'Inici: ajuda
Data d'Avis: ajuda
email:
email secundari: ajuda

sep llicencies sep llicencies sep

Vull rebre informacio de SOLMÈDIC

btp c1 c1e c ce
d de d1 d1e altres
PERMISOS DE CONDUCCIÓ BTP, C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D i D + E té un període de vigència de 5 anys mentre el seu titular no compleixi els seixanta-cinc anys i de 3 anys a partir d'aquesta edat.

ALTRES El permís de les classes restants i la llicència de conducció, sigui quina sigui la classe, tindran un període de vigència de 10 anys mentre el seu titular no compleixi els seixanta-cinc anys i de 5 anys a partir d'aquesta edat.


D'acord amb l'establert per la Llei Orgànica 15/1999, li informem que les dades obtingudes d'aquest formulari seran incorporats a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de SOLMEDIC SL amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça CRTA DE MANRESA 49 BAIXOS 1; 25280 SOLSONA (LLEIDA). Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per a les finalitats esmentades. L'enviament d'aquestes dades implica l'acceptació d'aquesta clàusula.